Jacek Cywiński

Jestem doktorem nauk medycznych
oraz specjalistą drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej.

Większość życia zawodowego związałem z rozwojem technik małoinwazyjnych w chirurgii ogólnej i onkologicznej będąc prekursorem w tej dziedzinie w makroregionie łódzkim.
Sprawdź opinie moich pacjentów na stronie Znany Lekarz

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

FMC Centrum Medyczne
Łódź, ul. Kopernika 48/50
czwartki/piątki od godz. 16.00 lub soboty od godz. 9.00
tel. do rejestracji: 426364060 lub 422315608

SalveMedica
Łódź, ul. Szparagowa 10
wtorki od godz. 16.00
tel. do rejestracji: 422546484 lub 422546412, 422546400/01

Centrum Medyczne All-Med
Łódź, ul. Armii Krajowej 43A
środy od godz. 16.00
Tel. 42 275 83 82 | 42 275 83 83
E-mail: chirurgia@all-med.pl

Wykonywane zabiegi

 • Kamica żółciowa i inne choroby pęcherzyka żółciowego
 • Otyłość olbrzymia (Bariatria):
  rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy)
  wyłączenie żołądkowo-jelitowe (gastric bypass)
 • Operacje tarczycy
 • Przepukliny:
  Przepuklina pachwinowa
  Przepuklina pępkowa
  Przepuklina brzuszna, przepuklina pooperacyjna
 • Rozstęp mięśni prostych brzucha, abdominoplastyka
 • Przepuklina rozworu przełykowego i refluks żołądkowo–przełykowy
 • Operacje guzów nadnerczy
 • Operacje jelita grubego
 • Inne, drobne zabiegi chirurgiczne np. operacje zropiałej zatoki włosowej, hemoroidy, wrastających paznokci i guzki powłok skórnych ( kaszaki, włókniaki, tłuszczaki)

Wykształcenie

W 1991 roku ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi.
W czasie studiów w roku 1989 roku ukończyłem semestr na IV roku Wydz. Lekarskiego i odbyłem praktyki wakacyjne w St. George’s Medical School, University of London.

W roku 1995 zostałem stypendystą Fundacji Stefana Batorego roku i ukończyłem semestr w The School of Social Work , San Diego State University, USA . Jednocześnie uczestniczyłem w programie: Health Care Management prowadzonym przez Agency for International Development of the Goverment of the USA, Waszyngton, USA.
W tym samym 1995 roku odbyłem trzymiesięczny staż na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Children Hospital, San Diego, Kalifornia, USA.

W latach 1998-2002 byłem uczestnikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych obroniłem w 2003 roku. Moja praca doktorska pt. "Ocena przydatności wybranych czynników diagnostycznych w prognozowaniu przebiegu ostrego zapalenia trzustki" otrzymała wyróżnienie i nagrodę szpitala MSWiA w Łodzi.
Poszerzając swą wiedzę i doskonaląc umiejętności praktyczne, wziąłem udział w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach w czołowych ośrodkach chirurgicznych Europy i USA m.in.:

 • Wykonywanie pokazowych operacji z zakresu zaawansowanych technik chirurgii laparoskopowych, n.p. operacji raka jelita grubego na warsztatach chirurgii kolorektalnej - Colon Cancer Unit, Szpital M. Kopernika w Łodzi, 2023 rok i inne
 • Wspólne operowanie z prof. A. Maleckas i wymiana doświadczeń z zakresu chirurgii otyłości olbrzymiej, Oddział Chirurgii, Kowno, Litwa, 2023
 • Klinika Gemelli w Rzymie, Włochy - prof. R Persiani - chirurgia jelita grubego, TaTME, 2019
 • Kurs Robotyki Chirurgicznej procedur DA VINCI, Kraków, Polska 2019
 • Universitair Medische Centra, Amsterdam, Holandia - Rak odbytnicy:Rectal Cancer Surgery Course 2019
 • Hospital Universitario Bellvite- Barcelona, Hiszpania - technika SADI-S w chirurgii bariatrycznej 2018
 • Klinika Chirurgii, Madryt, Hiszpania - prof.Lacy 2018
 • Prywatny Szpital Chirurgii Bariatrycznej Alleris, Oslo,Norwegia 2017
 • Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Hopital St Andre, Bordeaux, Francja - prof. Rullier 2016
 • AZ Sint Jan Hopital w Brugii, Belgia - dr B. Dillemans-2015
  * powikłania chirurgii bariatrycznej
  * kolejny pobyt: chirurgia rewizyjna otyłości olbrzymiej
 • Europejski Ośrodek Szkoleniowy, Elancourt, Francja - Laparoscopic colorectal MasterClass
  Klinka Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej - Linz, Austria – rekonstrukcja powłok brzucha/abdominoplastyka; 2014
 • European Surgical Institute Hamburg, Niemcy - szkolenie ekspertów/liderów chirurgii
 • San Diego State University SDSU, USA - chirurgia ogólna i dziecięca
 • Europejski Instytut Telechirurgii, Strasburg, Francja – IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de L‘Appareil Digestif):
  * chirurgia bariatryczna,
  * chirurgia kolorektalna,
  * przepukliny,
  * chirurgia przewodu pokarmowego
 • Chirurgia minimalnego dostępu - training in minimal access surgery
 • Universitatsklinikum Ulm, Niemcy-prof. HG Beger - chirurgia trzustki
 • Uniwersytet w Pizie, Oddział Chirurgii, Włochy - prof. P. Miccoli - chirurgia tarczycy
 • Oddział Chirurgii, Kowno, Litwa, prof. Maleckas - laparoscopic gastric bypass course
 • Oddział Chirurgii Przetok okołoodbytniczych - St Mark Hospital, Londyn, Wlk. Brytania
 • Clinique La Casamance, Aubagne-Marsylia, Francja - dr P. Noel - rękawowa resekcja żołądka

Praca zawodowa

Od 1991 roku byłem asystentem Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. Współorganizowałem pierwszą w Łodzi i jedną z pierwszych w Polsce Pracownię Chirurgii Laparoskopowej w szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi. W 1993 roku byłem członkiem zespół operacyjnego, który wykonał pierwszą w makroregionie łódzkim operację laparoskopową – była to operacja kamicy żółciowej.
W latach 2003-2008 pracuję na Oddziale Chirurgii Ogólnej szpitala MSWiA w Łodzi, gdzie z czasem zostałem zastępcą ordynatora tego Oddziału.

W 2008 roku rozpocząłem pracę na Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej i
Onkologicznej szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Rok później zostałem mianowany zastępcą ordynatora i pełnię tę funkcję do chwili obecnej.

W 2012 roku zostałem Kierownikiem Pododdziału Chirurgii Wideoskopowej, którego zadaniem jest wprowadzanie nowych technik laparoskopowych i ich doskonalenie w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Od wielu lat operuję także w innych szpitalach, a także – w razie potrzeby – biorę udział jako konsultant w operacjach laparoskopowych wykonywanych przez innych chirurgów.

Osiągnięcia

Jestem pasjonatem chirurgii i moje główne zainteresowania naukowe i zawodowe to szeroko rozumiana chirurgia laparoskopowa i małoinwazyjna, chirurgia endokrynologiczna, a także chirurgia bariatryczna.

Jestem liderem we wprowadzaniu nowych metod laparo- i wideoskopowych w łódzkim makroregionie. Większość z obecnie przeprowadzanych operacji laparoskopowych wykonałem jako pierwszy w regionie łódzkim, a niektóre jako pierwszy w kraju np. wideoskopowe wycięcie guza nadnercza przez pojedynczy port SILS, wideoskopowa plastyka przepukliny pachwinowej przez jeden port SILS, laparoskopowa operacja usidlenia pnia trzewnego MALS czy pozaotrzewnowy wideoskopowy dostęp do węzłów okołoaortalnych w chirurgii onkologicznej.
Umiejętności nabyte i doskonalone przez lata pozwoliły mi prowadzić szkoleniowe warsztaty z zaawansowanych technik chirurgii małoinwazyjnej i wykonywać pokazowe operacje jako ekspert, także na zaproszenie innych chirurgów w ich ośrodkach na terenie całego kraju.
W zakresie chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej szkoliłem kilkuset lekarzy chirurgów z całej Polski.

Prowadzę kursy i szkolenia dla chirurgów z zakresu:

 • chirurgii bariatrycznej w rękawowej resekcji żołądka i tzw. gastric bypass
 • chirurgii przepuklin - organizuję warsztaty z techniki laparo i wideoskopowej plastyki przepuklin jamy brzusznej, a w szczególności z techniki operacyjnej przepuklin pachwinowych
 • chirurgii endokrynologicznej - technik małoinwazyjnych w operacjach nadnerczy
 • wykonuję operacje szkoleniowe z techniki operacyjnej gruczołu tarczowego
 • warsztaty z technik zaawansowanych w gastroenterologii obejmujące również laparoskopowe operacje przepuklin rozworu przełykowego
 • laparoskopowej chirurgii jelita grubego, w tym odbytnicy.

Jako jeden z nielicznych polskich chirurgów prowadziłem szkolenie z techniki operacyjnej z zaawansowanej chirurgii małoinwazyjnej dla lekarzy z innych krajów Unii Europejskiej- np. warsztaty z zaawansowanych technik chirurgii TEP i TAPP w chirurgii przepuklin pachwinowych.
Wykonywałem pokazowe operacje na żywo, równolegle transmitowane do
szerszego audytorium w innych szpitalach na terenie Polski podczas kongresów i sympozjów chirurgicznych.
Zapraszany jako ekspert wykonywałem pokazowe operację lub je nadzorowałem czuwając nad bezpieczeństwem chorego i poprawnością techniki operacyjnej podczas pierwszych operacji miejscowego chirurga, który wprowadzał daną procedurę chirurgiczną w swoim szpitalu.

Kontakt

dr n. med. Jacek Cywiński
specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej

FMC Centrum Medyczne
Łódź, ul. Kopernika 48/50
czwartki/piątki od godz. 16.00 lub soboty od godz. 9.00
tel. do rejestracji: 426364060 lub 422315608

SalveMedica
Łódź, ul. Szparagowa 10
wtorki od godz. 16.00
tel. do rejestracji: 422546484 lub 422546412, 422546400/01

Centrum Medyczne All-Med
Łódź, ul. Armii Krajowej 43A
środy od godz. 16.00
Tel. 42 275 83 82 | 42 275 83 83
E-mail: chirurgia@all-med.pl